Działanie 3.3.3

2019

 

Firma SWIMER  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.3.3 Go to Brand pn.: „Promocja marki nowoczesnych zbiorników z tworzyw sztucznych firmy Łukasz Otremba SWIMER na rynkach międzynarodowych”.  

 

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki SWIMER na rynkach zagranicznych i wzrost poziomu sprzedaży eksportowej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez firmę SWIMER działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży maszyn i urządzeń na rynkach zagranicznych, w tym rynkach perspektywicznych. Ww. działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.

Firma poprzez udział w targach wypromuje swoje produkty, które staną się jeszcze bardziej

rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Efektami ilościowymi projektu będą: zawarcie 5 kontraktów handlowych zagranicznych i osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport na poziomie 24 mln zł, w tym przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na poziomie 24 mln zł. Osiągnięte rezultaty poprawią pozycję konkurencyjną firmy i umożliwią ekspansję eksportową na kolejne rynki zagraniczne.

 

 

Wartość projektu: 731 200.00 PLN

Dofinansowanie: 365 600.00 PLN

 

 


 

 

2020

 

Firma Łukasz Otremba SWIMER realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. pn. „Promocja marki nowoczesnych zbiorników z tworzyw sztucznych firmy Łukasz Otremba SWIMER na rynkach międzynarodowych”.  

 

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki SWIMER na rynkach zagranicznych i poziomu sprzedaży eksportowej. Ww. cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji przez firmę SWIMER działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży maszyn i urządzeń na rynkach zagranicznych, w tym rynkach perspektywicznych. Ww. działania spowodują umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie.


Firma poprzez udział w targach wypromuje swoje produkty, które staną się jeszcze bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Efektami ilościowymi projektu będą: zawarcie 5 kontraktów handlowych zagranicznych i osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport na poziomie 24 mln zł, w tym przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu na poziomie 24 mln zł. Osiągnięte rezultaty poprawią pozycję konkurencyjną firmy i umożliwią ekspansję eksportową na kolejne rynki zagraniczne.

 

 

Wartość projektu: 572 000.00 PLN

Dofinansowanie: 425 670.00 PLN

 

 

Skontaktuj się z nami
doradzimy, przygotujemy ofertę, zarekomendujemy dystrybutora, dostarczymy, uruchomimy inwestycję
Kontakt

SWIMER
ul. Płaska 64
87-100 Toruń
+48 56 681 47 22
biuro@swimer.pl

 

Zapraszamy także do kontaktu na:

 logo_teams.jpg   logo_skype.pngZoom-Logo.pnglogo_whatsapp.png  logo_messenger.png

Masz pytania? Napisz do nas: